Εκσκαφές – Χωματουργικά


 

ekskafes xomatourgika xalkida

Εκσκαφές – Χωματουργικά

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές, διάνοιξη θεμελίων, εκβραχισμούς, κατεδαφίσεις κτιρίων, διαμορφώσεις χώρων, χώμα για κήπους, φυτόχωμα, διάνοιξη και εκσκαφή πισίνας, εξυγιάνσεις σαθρών εδαφών, μπαζώματα, επιχωματώσεις, σπάσιμο βράχων, αδρανή υλικά, καθαρισμούς οικοπέδων , χωραφιών, διάνοιξη βόθρων, διάνοιξη δρόμων, υποδομή οδοποιίας, μεταφορά μπαζών, αδρανών υλικών, διάνοιξη χαντακιών για έργα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και την σωλήνωση , όμβριων ύδρευσης, αντιστήριξη, περίφραξη, αγροτική οδοποιία. Επίσης, εκσκαφές υπογείων χώρων, θεμελίων σε πάσης φύσης έδαφος (γαιώδες ή ασύνδετο –ημιβραχώδες – βραχώδες), προχωρώντας στα απαιτούμενα βάθη μέχρι να βρεθεί κατάλληλο έδαφος, εξασφαλίζοντας την προβλεπόμενη τάση που προκύπτει από την εγκεκριμένη στατική μελέτη. 

Όλες οι εκσκαφές σήμερα γίνονται σύμφωνα με τις γραμμές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια των εκάστοτε μελετών. Το περίγραμμα και το βάθος της εκσκαφής ορίζονται από τη στατική μελέτη. Πρώτη εργασία κατά την έναρξη των εργασιών είναι το χάραγμα του περιγράμματος της εκσκαφής και του βάθους της εκσκαφής. Σημειώνουμε ότι το κόστος της εκσκαφής εξαρτάται συνήθως από τα κυβικά μέτρα της εκσκαφής (δηλαδή εμβαδόν εκσκαφής Χ βάθος εκσκαφής).

Επίσης, το τεχνικό γραφείο μας, έχοντας στην κυριότητα του ιδιόκτητο και τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό για την κάλυψη όλων των αναγκών των πελατών μας, αναλαμβάνει πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες, και διαμορφώσεις χώρων σε όλη την εύβοια όπως: Ερέτρια, Βασιλικό, Λευκαντί, Χαλκίδα, Μπούρτζι, Λάμψακος,  Μύτικας, Στενή, Φύλλα, Κάρυστος, Αλιβέρι, Ακτή Νηρέως,  Δύστο, Κόσκινα, Άγιοι Απόστολοι, Πετριές, Κριεζά, Αυλωνάρι, Νεοχώρι, Λέπουρα, Μουρτερή, Στόμιο, Κύμη, Κονίστρες, Πλατάνα, Κάλαμος, Κορασίδα, Αχλαδερή, Άγιος Λουκάς, Άγιος Ιωάννης, Αμάρυνθος, Βάθεια, Σέτα,  Μαρμάρι, Νέα Στύρα, Αλμυροπόταμος , Ζάρακες, Αμυγδαλία