Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον


Πρόγραμμα Εξοικονομώ Χαλκίδα- Επωφεληθείτε το 70% των κεφαλαίων για ενεργειακή αναβάθμηση

Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Επωφεληθείτε το 70% των κεφαλαίων για ενεργειακή αναβάθμιση

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

 

Το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια.

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την σύνταξη του Φακέλου για την υπαγωγή σας στο Πρόγραμμα!

  Το όνομά σας (*)

  Το email σας (*)

  Το τηλέφωνό σας (*)

  Πόλη - Οδός και Αριθμός

  Δώστε το άθροισμα (Για λόγους ασφαλείας)

  Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, ώστε να λύσουμε όλες σας τις απορίες!!!

  Κοινοτική επιδότηση 70% και άτοκο δάνειο για δαπάνες εργασιών ανώτατου ύψους 25.000 ευρώ στις κατοικίες που θα μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας μπορούν να διεκδικήσουν νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν οικογενειακό εισόδημα έως και 50.000 ευρώ.

  Σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί τις προηγούμενες φορές όπου είχαν παραμείνει αιτήσεις σε εκκρεμότητα λόγω εξάντλησης των κεφαλαίων, αυτή τη φορά ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα κλείσει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια.

  Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ ενώ χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος είναι ότι δεν απαιτείται τραπεζικός δανεισμός και ουσιαστικά μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, υπάρχει η δυνατότητα να επιλεχθεί ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική σας ικανότητα.

  Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

  Επιλέξιμη κατοικία είναι εφόσον:
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

  • Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη.

  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

  Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την σύνταξη του Φακέλου για την υπαγωγή σας στο Πρόγραμμα!

  Στόχος του Προγράμματος

  Με την αίτηση, η πρόταση που υποβάλλεται για ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του Προγράμματος: « η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 40% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς (kWh/m2), αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και 70%».

  Για τον έλεγχο της ικανοποίησης της ανωτέρω απαίτησης θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν ενεργειακή πιστοποίηση.

  Επιπλέον τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Επιλέξιμα είναι όλα τα υλικά που ικανοποιούν τις ανωτέρω απαιτήσεις.

  Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις 4 κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων της ακόλουθης ενότητας.

  Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στην περιγραφή των προτάσεων θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των ανωτέρω απαιτήσεων του προγράμματος.

  Σημειώνεται ότι «Επιλέξιμες για το Πρόγραμμα θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α)».

  Ενέργειες για τις οποίες μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε

  Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων αφορούν σε:

  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, κτλ).
  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης /ψήξης
  • Σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης

  Κατηγορίες Παρεμβάσεων και Ανώτατα Όρια

  Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται:

  • Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης  της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, διαμόρφωση κλίσεων απορροής  στο δώμα, υγρομόνωση στο δώμα, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών) κ.λπ.
  • Το κόστος εργασίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες που, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».

  Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια, και όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κλείσει και θα σταματήσει η υποβολή νέων αιτήσεων.

  Κόστος Επιθεωρήσεων

  Οι αμοιβές καλύπτονται από το πρόγραμμα σε ποσοστό 100% υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που τίθενται σε αυτή.

  Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, τα ακόλουθα:

  α. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. H επιλέξιμη αμοιβή ανά ενεργειακή επιθεώρηση συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθορίζεται ως εξής:

  – για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 € επαυξημένη κατά 1,86 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 310,0 €,

  – για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στην πολυκατοικία, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 € επαυξημένη κατά 1,24 €/τ.μ. συνολικής επιφανείας της «πολυκατοικίας», με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 806,0 €.

  β. Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση, μέχρι του ποσού των 248 € ανά επιμέρους αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος σύμβουλος έργου για όλους τους ωφελούμενους και η αμοιβή του ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 € συν 62 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

  γ. Η αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κλπ), μέχρι ποσού 248 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας η αμοιβή για μελέτες ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 € συν 62 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

  Για μονοκατοικία και μεμονωμένο διαμέρισμα, το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 992 € ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.604 € συνολικά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

  Δικαιολογητικά

  Δικαιολογητικά αίτησης που αφορούν σε μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα
  1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
  2. Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο Ωφελουμένου
  3. Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
  4. ΕΤΑΚ (ή λογαριασμός ΔΕΗ / άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας)
  5. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
  6. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
  Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένο Διαμέρισμα
  8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Συγκύριων Ακινήτου
  9. Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
  10. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
  Μόνο στην περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Στην περίπτωση που η χρήση του ακινήτου άλλαξε πρόσφατα και δεν προκύπτει από το Ε1, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τη χρήση του ακινήτου ως κατοικία.
  11. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 (μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ )
  12. Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο:
  Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:
  α) Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)2 και
  β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου: ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη
  Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο, τα 12.α και 12.β μπορούν να αντικατασταθούν από:
  γ) Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία.

  Δικαιολογητικά Αίτησης που αφορούν σε Πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου
  1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
  2. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο εκπροσώπου πολυκατοικίας (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
  3. Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
  4. ΕΤΑΚ (ή λογαριασμός ΔΕΗ/άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
  5. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
  6. Οικονομικές προσφορές αναδόχων/προμηθευτών (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
  Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη.
  7. Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει προσφορών ανά Ιδιοκτησία σε Πολυκατοικία, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και
  από όλους τους ιδιοκτήτες (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
  8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  Εκπροσώπου Πολυκατοικίας (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας) .
  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Διαμερίσματος Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτιρίου (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
  9. Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος (Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)
  10. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) (Μόνο στην περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Στην περίπτωση που η χρήση του ακινήτου άλλαξε πρόσφατα και δεν προκύπτει από το Ε1, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/ για τη χρήση του ακινήτου ως
  κατοικία. – Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)
  11. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 (μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ – Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)
  12. Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο:
  Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:
  α) Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων Ε2)2 και
  β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου: ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη
  Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο, τα 12.α και 12.β μπορούν να αντικατασταθούν από:
  γ) Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία.
  (Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)

  Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την σύνταξη του Φακέλου για την υπαγωγή σας στο Πρόγραμμα!