Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – ΗΤΚ


« Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου». »

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:

Τα σχέδια κάτοψης.
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Την οικοδομική άδεια.
Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
Τον πίνακα χιλιοστών.
Εκτός από κτίρια, στην ίδια νομοθεσία υπάγονται και αδόμητα οικόπεδα/γήπεδα καθώς και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες.

Σε περίπτωση αυθαιρεσιών στην αυτοτελή ιδιοκτησία ο πολίτης θα πρέπει να προβεί στην τακτοποίησή τους, αλλιώς δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί η ΗΤΚ.

Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία και ο μηχανικός υποβάλλει το  σύνολο  των  απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο  σύστημα ηλεκτρονικά. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Συνδυάστε την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, το Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, και όλα τα απαραίτητα έγγραφα και επωφεληθείτε από τις προσφορές μας…

Ενδιαφέρεστε για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου;

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός θα έρθει άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας:

  Το όνομά σας (*)

  Το email σας (*)

  Το τηλέφωνό σας (*)

  Πόλη - Οδός και Αριθμός

  Τετραγωνικά

  Δώστε το άθροισμα (Για λόγους ασφαλείας)

  Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, ώστε να λύσουμε όλες σας τις απορίες!!!