Πιστοποιητικό ΔΕΗ – Σχέδιο Ηλεκτρολόγου


Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ ή Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου, όπως είναι γνωστά στο κοινό (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) είναι ο σωστός όρος), ζητείται από την Δ.Ε.Η. σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ώστε να ελέγχονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.

pistopoiitiko_dei_xalkida

Πιστοποιητικό ΔΕΗ

Συνήθως, η Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου ζητείται όταν γίνεται αίτηση για κάποια μεταβολή στην ηλεκτρική εγκατάσταση, δηλαδή:

 • Σύνδεση νέας παροχής
 • Επανασύνδεση παροχής
 • Αλλαγή ονόματος
 • Επαύξηση ή μείωση ισχύος
 • Ενοποίηση υφιστάμενων παροχών
 • Αλλαγή θέσης του μετρητή

Από την 01/11/2011, το Πιστοποιητικό Δ.Ε.Η. άλλαξε μορφή και πλέον πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, όπου αναγράφονται γενικά στοιχεία της εγκατάστασης (αριθμός παροχής, όνομα ιδιοκτήτη-καταναλωτή, διεύθυνση, συνολική ισχύς, μέγεθος καλωδίων σύνδεσης, ασφαλειών Δ.Ε.Η., είδος παροχής και γείωσης), καθώς και τα στοιχεία του ηλεκτρολόγου που διενεργεί τον έλεγχο.
 • Μονογραμμικά Σχέδια Εγκατάστασης, δηλαδή σκαριφήματα κατόψεων στα οποία σημειώνονται οι ηλεκτρικοί υποδοχείς και οι ηλεκτρικές γραμμές ‘χαρτογραφώντας’ το δίκτυο.
 • Μονογραμμικά Σχέδια Πινάκων, στα οποία απεικονίζεται ο πίνακας (ή οι πίνακες) με αναλυτικά στοιχεία για το είδος των γραμμών που ξεκινούν απ’ αυτόν.
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου, στο οποίο καταγράφονται οι πίνακες με τις γραμμές τους και τα αποτελέσματα των ελέγχων (π.χ. μέτρηση αντίστασης γείωσης, έλεγχος λειτουργίας ρελέ) και σημειώνονται οι αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα που ίσως παρατηρήθηκαν.
 • Έκθεση Παράδοσης, στην οποία καταγράφονται όλοι οι ηλεκτρικοί υποδοχείς ανά χώρο και υπολογίζεται η ισχύς κατανάλωσης τμηματικά και συνολικά για όλη την εγκατάσταση.

Η διαδικασία της έκδοσης του πιστοποιητικού αποτελείται από 2 στάδια.

sxedio_ilektrologou_xalkida

Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου

 • Αυτοψία – έλεγχος εγκατάστασης και μετρήσεις
 • Καταγραφή  κι επεξεργασία των αποτελεσμάτων και σύνταξη του Πιστοποιητικού

*Σε ενδεχόμενο που κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης διαπιστωθούν σημαντικές ελλείψεις ή κακοτεχνίες, επισημαίνονται στον  πελάτη και υποδεικνύονται οι σωστές προτάσεις και λύσεις. Σε κάθε περίπτωση, διενεργείται νέος έλεγχος μετά τις απαραίτητες εργασίες, και το πιστοποιητικό εκδίδεται μόνον αν η εγκατάσταση είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους ισχύοντες κανονισμούς και απόλυτα ασφαλής για χρήση.

Το πιστοποιητικό στη συνέχεια παραδίδεται στον πελάτη για να το καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην εταιρεία ηλεκτροδότησης Δ.Ε.Η.

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση του Πιστοποιητικό Δ.Ε.Η. και των απαραίτητων εγγράφων που χρειάζεστε, στην Χαλκίδα και σε όλη την Εύβοια, άμεσα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά!