Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης


Ενεργειακό πιστοποιητικό Χαλκίδα - Σουμπάκας Παναγιώτης - Ενεργειακός Επιθεωρητής

Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, σύμφωνα με το νόμο 3661/2008, είναι πλέον απαραίτητο για όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια (με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου), από την 1/1/2011 για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου και από την 9/1/2012 για την ενοικίαση.

Η έκδοσή του απαιτείται για όλα τα κτίρια των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ.).

Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα υπάρχουσες κατηγορίες (Α+ έως Η). Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, αφού συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως κάτοψη χώρου, συμβόλαιο ακινήτου), κάνει επί τόπου αυτοψία στο ακίνητο προκειμένου να καταγραφούν τα απαραίτητα στοιχεία για την ενεργειακή του κατάταξη. Τα στοιχεία μεταφέρονται στο ειδικό λογισμικό του ΥΠΕΚΑ το οποίο δίνει την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Τέλος, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής κάνει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Ενδιαφέρεστε για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας ενεργειακός επιθεωρητής θα έρθει άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας:

  Ονοματεπώνυμο (*)

  Το email σας (*)

  Το τηλέφωνό σας (*)

  Πόλη - Οδός και Αριθμός(*)

  Τετραγωνικά μέτρα επιθεωρούμενου κτιρίου (*)

  Τι χρήση έχει; (*)

  Έχετε κάτοψη; (*)

  Λόγος έκδοσης ΠΕΑ (*)

  Δώστε το άθροισμα (Για λόγους ασφαλείας)

  Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, εκδίδουν το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, το οποίο έχει δεκαετή ισχύ, με δαπάνες του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».