Κόστος ΠΕΑ


Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, σύμφωνα με το νόμο 3661/2008, είναι πλέον απαραίτητο για όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια (με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου), από την 1/1/2011 για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου και από την 9/1/2012 για την ενοικίαση.

Συμπληρώστε τη φόρμα, για να μάθετε το κόστος του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της ιδιοκτησίας σας:

  Ονοματεπώνυμο (*)

  Το email σας (*)

  Το τηλέφωνό σας (*)

  Πόλη - Οδός και Αριθμός(*)

  Τετραγωνικά μέτρα επιθεωρούμενου κτιρίου (*)

  Τι χρήση έχει; (*)

  Έχετε κάτοψη; (*)

  Λόγος έκδοσης ΠΕΑ (*)

  Δώστε το άθροισμα (Για λόγους ασφαλείας)

  Ενεργειακό πιστοποιητικό Χαλκίδα - Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Χαλκίδα - Ενεργειακός Επιθεωρητής

  Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

  Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα υπάρχουσες κατηγορίες (Α+ έως Η). Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, αφού συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως κάτοψη χώρου, συμβόλαιο ακινήτου), κάνει επί τόπου αυτοψία στο ακίνητο προκειμένου να καταγραφούν τα απαραίτητα στοιχεία για την ενεργειακή του κατάταξη. Τα στοιχεία μεταφέρονται στο ειδικό λογισμικό του ΥΠΕΚΑ το οποίο δίνει την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Τέλος, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής κάνει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

  Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, εκδίδουν το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, το οποίο έχει δεκαετή ισχύ, με δαπάνες του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

  Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.