Όροι Χρήσης


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρόντες όρους χρήσης πριν τη χρήση της ιστοσελίδας texnikografeio.eu (η “ιστοσελίδα”), που ανήκει στην εταιρεία «ΣΟΥΜΠΑΚΑΣ ΜΙΧ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με τηλέφωνο επικοινωνίας 2221304602, email: info@texnikografeio.eu) (η «εταιρεία»). Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτήν, δηλώνετε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης. Η «εταιρεία» διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων οποιαδήποτε στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους παροχής υπηρεσιών τακτικά.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών, και αγαθών μαζί με τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα και / ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της «εταιρείας» και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Η ιστοσελίδα προστατεύεται επίσης ως συλλογική εργασία από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και από άλλους νόμους και συμβάσεις. Αναγνωρίζετε ότι η ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί, συλλεχθεί και προετοιμαστεί από την «εταιρεία» με τη δαπάνη χρηματικών πόρων, χρόνου και προσπάθειας και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «εταιρείας» ή και τυχόν τρίτων, κατά περίπτωση, με τους οποίους η «εταιρεία» τυχόν συνεργάζεται για την δημιουργία και ανάπτυξη του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου χωρίς ειδική, έγγραφη άδεια δεν διατηρείτε κανένα δικαίωμα αντιγραφής περιεχομένου της ιστοσελίδας, τμήματός ή παραγώγων της. 


Περιορισμοί Χρήσης


Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας ή μέρους της (ενδεικτικά του περιεχομένου και των φωτογραφιών της) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή με οποιονδήποτε τρόπο που δε συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης. Συμφωνείτε να ποιείτε μονό προσωπική, μη εμπορική χρήση της ιστοσελίδας και μόνον για λογαριασμό σας και όχι για μεταπώληση ή άλλη μεταβίβαση ή διάθεση σε ή χρήση από ή για όφελος κάποιου αλλού προσώπου ή οντότητας. Επίσης, συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε, μεταφέρετε, διανέμετε, ή διαθέτετε οποιαδήποτε πληροφορία και περιεχόμενο περιέχεται στην ιστοσελίδα με οιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να αποβεί ανταγωνιστικός με τις δραστηριότητες της «εταιρείας». Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, αναδημοσιεύσετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες από, μεταβιβάσετε, ή εκμεταλλευτείτε με οιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας, με εξαίρεση τη μεταφόρτωση υλικού (download) από την υπηρεσία και εκτύπωση ενός αντιγράφου αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρείτε όλες τις αναφορές δικαιωμάτων δημιουργίας και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, δεν μπορείτε να πωλήσετε μέρος της ιστοσελίδας ή να το διανείμετε σε άλλο μέσο συμπεριλαμβανόμενων άλλα όχι περιοριστικά εντύπων μέσων, της τηλεόρασης ή ραδιοφωνικής εκπομπής, δικτυού ηλεκτρονικών υπολογιστών, του διαδικτύου κλπ. χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της «εταιρείας». Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βάσεων δεδομένων οποιουδήποτε είδους. 

Τέλος, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε από τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα κλπ. που εμπεριέχονται ή αναφέρονται στην ιστοσελίδα. 

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους σας των παρόντων όρων χρήσης, με αποτέλεσμα την προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «εταιρείας», θεμελιώνει αξίωση «της εταιρείας» σας για την αποκατάσταση της ζημίας της «εταιρείας». 


Ασφάλεια διαβιβάσεων


Τo texnikografeio.eu χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL με κρυπτογράφηση για ασφάλεια μεταφοράς δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά.

COOKIES

ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ COOKIES;

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της λειτουργίας του texnikografeio.eu, τη σωστή περιήγηση και την ομαλή μετακίνησή στις επιμέρους σελίδες του. Παράλληλα τα cookies μας επιτρέπουν να σου παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε την αγοραστική εμπειρία, τη δομή και το περιεχόμενο του texnikografeio.eu.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας με την μορφή πολύ μικρού κειμένου, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείς στο PC στο Smartphone & το tablet σου (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης & βελτιστοποίησης.

Συγκεκριμένα:

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο texnikografeio.eu.

To texnikografeio.eu δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

To texnikografeio.eu δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).

Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

To texnikografeio.eu χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.

To texnikografeio.eu και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της

To texnikografeio.eu και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών της texnikografeio.eu, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπό της texnikografeio.eu.

To texnikografeio.eu δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.


Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Χαλκίδας, έδρας της «εταιρείας», στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.