Παραθαλάσσιο Ημιτελές κτίριο 455τ.μ. Έξω Παναγίτσα, Χαλκίδα (Εύβοια)