Φάρμα / Ράντσο, 140τ.μ. προς Πώληση – Κριεζά, Δύστος (Εύβοια)