Ημιτελής Οικοδομή, 591 τ.μ. προς Πώληση – Λουκίσια (Δήμος Ανθηδόνος)