Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης – Δικαιολογητικά για έκδοση


Δείτε τα δικαιολογητικά για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό:

  Ονοματεπώνυμο (*)

  Το email σας (*)

  Το τηλέφωνό σας (*)

  Πόλη - Οδός και Αριθμός(*)

  Τετραγωνικά μέτρα επιθεωρούμενου κτιρίου (*)

  Τι χρήση έχει; (*)

  Λόγος έκδοσης ΠΕΑ (*)

  Αντίγραφο αρχιτεκτονικού σχεδίου (κάτοψη σε .pdf,.jpg,.doc)

  Αντίγραφο οικοδομικής άδειας (εάν υπάρχει) (σε .pdf,.jpg,.doc)

  Αντίγραφο κτηματολογίου (εάν υπάρχει) (σε .pdf,.jpg,.doc)

  Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος (εάν υπάρχει) (σε .pdf,.jpg,.doc)

  Έγγραφα τακτοποίησης ή ρυθμίσεων αυθαιρέτων (εάν υπάρχουν) (σε .pdf,.jpg,.doc)

  Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου (*) (σε .pdf,.jpg,.doc)

  Φύλλο συντήρησης λέβητα ( εάν υπάρχει) (σε .pdf,.jpg,.doc)

  Τίτλος ιδιοκτησίας (εάν υπάρχει) (σε .pdf,.jpg,.doc)

  Δώστε το άθροισμα (Για λόγους ασφαλείας)