Μελέτες


Στόχος του Γραφείου είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στα θέματα ενδιαφέροντός του. Η ταχύτητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας σε συνδυασμό με την εμπειρία μας αποτελούν εχέγγυο για την επιτυχία! Ταυτόχρονα έχοντας πλήρη επίγνωση της οικονομικής κατάστασης διατηρούμε την αμοιβή μας σε χαμηλά επίπεδα χωρίς να μειώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών!

Το Γραφείο έχει αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο συνεργατών παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες του. Ανάλογα με την ανάγκη του πελάτη, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης των αντίστοιχων μελετών, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα διεξάγονται:

  • Μελέτη και Κατασκευή Κατοικιών – Επαγγελματικών Χώρων (Άδεια Δόμησης – Οικοδομική Άδεια, Άδεια Μικρής Κλίμακας, Μελέτη και Κατασκευή Κτιρίων, Οικοδομικές Άδειες κτλ)
  • Ηλεκτρολογική – Μηχανολογική μελέτη
  • Μελέτες για άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίαςmeletes
  • Μελέτες Πυρασφάλειας
  • Μελέτες και Εγκαταστάσεις Βιομηχανικών Έργων
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Μελέτη και σχεδιασμό ρομποτικών εγκαταστάσεων και οχημάτων

Οι Αρχιτεκτονικές και Στατικές μελέτες αποκτούν άλλο χαρακτήρα με την σύμπραξη την δική σας. Οι προτάσεις και οι θέσεις σας για την διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος της δικής σας μελέτης μας δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα για μια άψογη συνεργασία. Συμβουλευτείτε μας  για  διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων, ανακαινίσεις, αλλαγές χρήσης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.